Privacybeleid en cookies

Stage image car on coast south europe
Aanbevolen door meer dan 2 miljoen klanten
Meer dan 23 aanbieders in 12 landen
Gratis advies
Autoverhuur tegen de beste prijs

Privacybeleid en cookies

Privacybeleid Status: 18.04.2023

Informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van gegevens

Uw vertrouwen in de correcte omgang met uw gegevens is voor FLOYT Mobility GmbH, Holzmarkt 2A, 50676 Keulen, Duitsland, een belangrijke voorwaarde voor het succes van de door FLOYT Mobility GmbH aangeboden diensten. Het verzamelen, vastleggen, ordenen, rangschikken, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, bekendmaken door verzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekken, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van uw gegevens gebeurt uitsluitend met inachtneming van de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

De volgende bepalingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op het online-aanbod op https://www.floyt.com. Als u het hele document in zijn context wilt lezen of afdrukken, klik dan hier.

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke 

De verantwoordelijke partij is FLOYT Mobility GmbH, Holzmarkt 2A, 50676 Keulen, Duitsland, telefoon: +49 221-567 999 11 (tegen het vaste tarief van uw telefoonaanbieder), ihierna "wij" of "ons". Uitzonderingen worden toegelicht in deze bepalingen inzake gegevensbescherming.

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Algemeen

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres).

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens. In principe kunt u ons online-aanbod gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Het gebruik van bepaalde diensten kan echter de verstrekking van persoonsgegevens vereisen, bijvoorbeeld bij registratie, reservering van een huurauto of deelname aan een wedstrijd. Verplichte informatie is gemarkeerd.

2.2. Reservering

Als u gebruik wilt maken van diensten waarvoor een overeenkomst moet worden gesloten, vragen wij u de persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben om de overeenkomst tot stand te brengen en uit te voeren (bijv. voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, eventueel gegevens over de gewenste betaalwijze of rekeninghouder, informatie over de boeking zoals voertuigspecificaties, locatie, tijd en duur van de boeking, speciale verzoeken, extra's, luchthaven, aannemer, enz. Wij zullen deze verzamelen en verwerken als onderdeel van het boekingsproces, mogelijk ook om sommige velden van een boeking vooraf in te vullen en, indien van toepassing, verdere gegevens op vrijwillige basis.  Wij zullen deze verzamelen en verwerken als onderdeel van het boekingsproces.

In het kader van het contactloos boeken van huurauto's worden aanvullende gegevens over het rijbewijs/rijbewijs van de klant verzameld. Als de klant geen rijbewijs heeft, zullen wij ook deze informatie opslaan.) en eventueel andere gegevens op vrijwillige basis. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens als onderdeel van het boekingsproces.

Wij hebben deze informatie nodig voor het boekingsproces om de volgende redenen. Wanneer u een huurauto boekt, gaat u twee contracten aan: een bemiddelingsovereenkomst met ons en een andere overeenkomst met de aanbieder van het door u gekozen aanbod. Om het sluiten van de overeenkomst voor u te kunnen regelen, moeten wij de verzamelde gegevens aan de aanbieder doorgeven. Hieronder leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen en gebruiken en welke gegevens wij doorgeven aan de door u geselecteerde aanbieder.

 • Wij hebben uw naam en adres nodig om de  bemiddelingsovereenkomst af te sluiten. De aanbieder heeft uw naam en adres nodig ter identificatie.

 • Wij hebben uw e-mailadres nodig om u de bevestiging, factuur en autohuurvoucher te sturen die de aanbieder ons stuurt. Wij sturen uw e-mailadres alleen naar de aanbiederals deze het e-mailadres nodig heeft om met u te corresponderen. In de regel wijzen wij een boekingsgerelateerd e-mailadres toe (bijv. broker-123456789@floyt.com) en sturen dit adres naar u.

 • Wij gebruiken uw telefoonnummer als wij dringend contact met u moeten opnemen, bijvoorbeeld bij een verkeerde boeking. Wij sturen ook het telefoonnummer naar de door u geselecteerde provider. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt als u met uw huurauto in een parkeerverbod staat en de aanbieder daarvan op de hoogte wordt gesteld.

 • Als u uw mobiele telefoonnummer hebt opgegeven als onderdeel van het boekingsproces, zullen wij dit gebruiken om in dringende gevallen contact met u op te nemen of om u per sms contractgerelateerde informatie te sturen (zoals de aanstaande ophaling van het voertuig of instructies voor het indienen van klachten). Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik door te antwoorden op een dergelijke SMS met "STOP" of door een e-mail te sturen naar unsubscribe@floyt.com met vermelding van uw mobiele telefoonnummer(s). Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan die volgens het basistarief in rekening mogen worden gebracht.

 • Wij vragen u naar uw geboortedatum om er zeker van te zijn dat u de juiste leeftijd heeft om te huren en, indien nodig, om u bewust te maken van de alternatieven die voor u beschikbaar zijn. We geven ook de geboortedatum door aan de aanbieder. 

 • Voor de betaling van de prijs van de huurauto heeft de aanbieder uw betalingsgegevens nodig: Uw creditcardgegevens in geval van betaling met een creditcard of uw bankgegevens. Deze zullen wij hun of hun gemachtigde betalingsprovider verstrekken. Als u kiest voor het BM Premium product, gebruiken wij uw betalingsgegevens om de vergoeding te innen.

 • Wij matchen uw rijbewijsgegevens voor de aanbieder van het betreffende voertuig dat u boekt in het kader van de contactloze boeking, aangezien een match in het kader van de contactloze boeking van voertuigen regelmatig niet mogelijk is.

 • Wij gebruiken uw gegevens ook om uw vragen in het kader van onze klantenservice te verwerken, hetzij in het kader van uw boekingskwesties, wegens klachten of om andere redenen.

 • Wij waarderen de loyaliteit van onze klanten. Na hun boeking informeren wij geselecteerde klanten per e-mail of sms over speciale diensten en producten. Uiteraard willen wij u hiermee niet lastig vallen. Zij kunnen zich daarom te allen tijde verzetten tegen het gebruik van hun e-mailadres om deze informatie over diensten toe te sturen. Hiervoor volstaat het dat klanten vanaf hun e-mailadres een e-mail sturen, met een willekeurige onderwerpregel, naar unsubscribe@floyt.com. Als klanten een telefoonnummer in het bericht opnemen, wordt het ook geblokkeerd voor het verzenden van tekstberichten met informatie over diensten en producten. Om zich af te melden voor e-mails kunnen klanten ook gewoon op de link "Afmelden" in elke e-mail klikken. Om zich af te melden voor tekstberichten kunnen klanten ook gewoon een tekstbericht beantwoorden met het woord "Stop". Hieraan zijn uiteraard geen andere kosten verbonden dan de verzendingskosten volgens de prime rate. Floyt.com stuurt klanten in geval van een dergelijk bezwaar alleen nog reserveringsgerelateerde e-mails en sms-berichten (SMS).

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardgegevens) en persoonsgegevens (bv. adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder met het oog op betalingsverwerking en fraudepreventie. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele bepalingen en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG (contractverwerking) alsmede in het belang van een zo soepel, simpel  en veilig mogelijk betalingsproces (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 lid 1 letter a AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

In het kader van deze website maken wij gebruik van de volgende betalingsdiensten / payment service providers:

Stripe

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe").

De doorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier en hier.

Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Stripe op deze link.

Datatrans

Datatrans is een aanbod van Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zürich, Zwitserland. Bij Datatrans worden uw creditcardgegevens opgevraagd via een iFrame van de partner.

Datatrans verzamelt en bewaart de gegevens om ze in gecodeerde vorm door te sturen naar de door u geselecteerde touroperator. In dat geval worden uw creditcardgegevens helemaal niet aan ons doorgegeven. Wij slaan het volledige creditcardnummer niet op. Dit wordt bij invoer door de klant in gecodeerde vorm aan het PCI-gecertificeerde bedrijf DataTrans, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich, doorgegeven.

DataTrans stelt Floyt.com alleen een token ter beschikking, waarin de gegevens versleuteld worden opgeslagen en niet toegankelijk zijn voor Floyt.com. Als de klant een boeking wil maken met opgeslagen betalingsgegevens, geeft DataTrans de creditcardgegevens door aan de autoverhuurder nadat de klant de betaling heeft vrijgegeven.

Meer informatie over Datatrans vindt u hier.

Bij het aanmaken van een klantaccount:

Bij ons kunt u een klantaccount openen om veel tijd te besparen op toekomstige autohuur boekingen. Wanneer u de rekening opent, vragen wij u om enkele persoonlijke gegevens: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en verjaardag.  Boekingsinformatie wordt opgeslagen in uw klantenaccount. Als u een klantenaccount aanmaakt, registreren wij gemaakte boekingen en toekomstige boekingen op het betreffende profiel of het bijbehorende e-mailadres. De klant verzekert dat hij in dit verband de nodige toestemmingen van derden heeft verkregen. Wij tonen de desbetreffende boekingsgegevens als service.

Wij hebben deze informatie nodig omdat deze noodzakelijk is voor een boeking van een huurauto via het  klantaccount, voor de weergave van reeds gemaakte boekingen en voor productaanbevelingen. De redenen voor het verzamelen van gegevens vindt u in de rubriek "Bij het boeken van een huurauto".

In het geval van een e-mail aanvraag:

Als u ons een vraag stelt via ons contactformulier, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig. Wij gebruiken deze informatie alleen om uw aanvraag te verwerken.

Klantenservice Zendesk

Om u voor, tijdens en na de bestelling de best mogelijke klantenservice te bieden, maken wij gebruik van de diensten van het Zendesk-platform. De provider is Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94102 USA. Zendesk aggregeert verschillende processen (mail, telefoon) voor een klant zodat we een duidelijk overzicht hebben van de voorgeschiedenis bij het geven van advies. Als u contact opneemt met onze klantenservice of ons een persoonlijk bericht schrijft op onze sociale media op Facebook, worden deze gegevens met betrekking tot uw vraag opgeslagen in Zendesk. Zo voldoen wij aan onze contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de garantie, of verwerken wij uw gegevens bij Zendesk voor de traceerbaarheid en documentatie van de processen, voor de opheldering van vragen en voor de interne evaluatie en verbetering van onze dienstverlening, waarbij wij telkens een gerechtvaardigd belang hebben. Zendesk verzekert ons contractueel dat uw persoonsgegevens binnen de EU worden opgeslagen. Gegevens kunnen echter ook naar de VS worden overgedragen voor Zendesk service- en ondersteuningsdoeleinden in opdracht van ons. Wij hebben met Zendesk een contract gesloten op basis van modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming overeenkomstig art. 46 AVG. De VS is niettemin een land dat geen passende bescherming biedt voor persoonsgegevens overeenkomstig EU-verordening 2016/679; dit betekent onder meer dat Overheidsinstanties in de VS  toegang zouden kunnen krijgen tot uw gegevens als er geen doeltreffende maatregelen zijn genomen om de schade te beperken.

Het gebruik van Zendesk CRM is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b of lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Bewaartermijn: De bewaartermijn voor contractuele gegevens is gebaseerd op de wettelijke bewaartermijnen (6 en 10 jaar) en voor alle andere gegevens op ons gerechtvaardigd belang en de doelgerelateerde noodzaak.

De doorgifte  van gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details en verdere informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

Amazon Connect

Om u voor, tijdens en na uw bestelling de best mogelijke klantenservice te bieden, maken wij gebruik van de diensten van Cloud Telephony AWS Connect. De provider is Amazon Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten. Met AWS Connect kunt u telefonisch contact opnemen met een klant. Als u telefonisch contact opneemt met onze klantenservice, worden de gespreksgegevens over uw vraag opgeslagen in AWS. Bovendien kunnen telefoongesprekken met uw voorafgaande telefonische toestemming worden opgenomen of getranscribeerd ten behoeve van kwaliteitsborging. Zo voldoen wij aan onze contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de garantie, of verwerken wij uw gegevens bij Zendesk voor de traceerbaarheid en documentatie van de processen, voor de opheldering van vragen en voor de interne evaluatie en verbetering van onze dienstverlening, waarbij wij telkens een gerechtvaardigd belang hebben. AWS verzekert ons contractueel dat uw persoonsgegevens binnen de EU worden opgeslagen. Voor service- en ondersteuningsdoeleinden in opdracht van AWS kunnen gegevens echter ook naar de VS worden doorgegeven. Wij hebben met AWS een overeenkomst gesloten met gebruikmaking van de modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming overeenkomstig art. 46 AVG. De VS is niettemin een land dat geen adequate bescherming biedt voor persoonsgegevens onder EU-verordening 2016/679; dit betekent onder meer dat overheidsinstanties in de VS toegang kunnen krijgen tot uw gegevens zonder effectieve rechtsmiddelen. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij AWS, klik hier.

Het gebruik van Amazon Connect is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b of lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, onder a, AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Bewaartermijn: De bewaartermijn voor contractuele gegevens is gebaseerd op de wettelijke bewaartermijnen (6 en 10 jaar) en voor alle andere gegevens op ons gerechtvaardigd belang en de doelgerelateerde noodzaak.

De doorgifte van gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details en verdere informatie over gegevensbescherming vindt u hier

Salesforce Marketing Cloud

De Salesforce Marketing Cloud wordt beheerd door salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31-37, 80636 München, Duitsland (moedermaatschappij: Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA).

Wij gebruiken Salesforce Marketing Cloud voor promotionele doeleinden om u soortgelijke goederen en diensten zo goed mogelijk aan te bieden.

Daartoe worden persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen op servers in de EU (datacentra in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Toegang tot de gegevens vanuit een derde land (bijvoorbeeld de VS) kan echter niet worden uitgesloten. Salesforce verplicht zich echter met bindende bedrijfsvoorschriften (‘BCR’) voor gegevensbescherming volgens art. 46 lid 2 b) en art. 47 AVG (zogenaamde bindende bedrijfsvoorschriften) om ook bij de verwerking van gegevens buiten de Europese Unie een adequaat niveau van gegevensbescherming te handhaven. Zogenaamde modelcontractbepalingen uit hoofde van art. Art. 46 AVG zijn eveneens van toepassing . Nadere informatie hierover kan worden gevonden hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de

De verwerkte persoonsgegevens kunnen met name bestaan uit inventarisgegevens (bv. namen, adressen), contactgegevens (bv. e-mail, telefoon- en mobiele telefoonnummers), inhoudsgegevens (bv. invoer in onlineformulieren), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

De verwerking van uw gegevens in de Salesforce Marketing Cloud is gebaseerd op uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) of in het kader van een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 p.

1 lit. b) AVG. Klik hier voor meer informatie over gegevensverwerking door Salesforce.

Gegevensbescherming: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

Privacybeleid: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/

Effectbeoordeling gegevensbescherming:

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/document s/legal/Privacy/dpia-en-salesforce-services.pdf

Documenten over de naleving door Salesforce van de EU GDPR:

https://compliance.salesforce.com/en/gdpr

2.3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2.3.1. Aanbieden van dit online aanbod en nakoming van het contract in overeenstemming met onze AV, verwerking met betrekking tot coupons; klantenservice. Rechtsgrondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

2.3.2. Personalisering van het aanbod

Rechtsgrondslag: uitvoering van  de overeenkomst of toestemming.

2.3.3. Zelfreclame en reclame door derden alsmede marktonderzoek en dekkingsmeting voor zover wettelijk toegestaan of op basis van toestemming

Rechtsgrondslag: toestemming en/of gerechtvaardigd belang; er is een gerechtvaardigd belang bij de bovengenoemde maatregelen, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de vereisten van het gegevensbeschermings- en mededingingsrecht.

2.3.4. Raffles

Uitvoeren van wedstrijden overeenkomstig de respectieve wedstrijdvoorwaarden. Rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag is in het algemeen  de uitvoering van een overeenkomst of in voorkomend geval toestemming, overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), AVG  en art. 6, lid 1, onder f). Een gerechtvaardigd belang om gegevens te verzamelen in de zin van art. 6 (1) f) AVG  volgt uit het feit dat het verzoek van deze klant (contact opnemen, deelname aan loterijen, nieuwsbrief) niet zou kunnen worden verwerkt zonder de gegevens van de klant.

2.3.5. Versturen van productinformatie per e-mail of SMS

Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. f) AVG; er is een gerechtvaardigd  belang bij direct marketing en het verzamelen en evalueren van gegevens voor direct marketing om onze klanten een aantrekkelijk en voortdurend bevredigend aanbod te doen.

2.3.6. Verzenden van een nieuwsbrief per e-mail of SMS/MMS met toestemming van de ontvanger. Rechtsgrondslag: Toestemming.

2.3.7. Contractgerelateerde informatie via sms Rechtsgrondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

2.3.8. Inwisseling van vouchers. Rechtsgrondslag: uitvoering van de overeenkomst.

3. Bekendmaking van gegevens aan derden, dienstverleners

3.1 Bekendmaking van gegevens aan derden

In principe verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst , als wij of de derde een gerechtvaardigd  belang hebben bij de verstrekking of als wij uw toestemming hiervoor hebben. Indien gegevens aan derden worden doorgegeven op basis van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in deze gegevensbeschermingsbepalingen toegelicht. Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan derden als wij daartoe verplicht zijn door de wet of door een uitvoerbaar officieel of gerechtelijk bevel.

In het bijzonder: Indien de klant kiest voor de verzekering van ERGO Reiseversicherung AG, geeft FLOYT de volgende persoonlijke gegevens door aan ERGO Reiseversicherung AG: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, creditcardgegevens, reserveringsnummer van FLOYT, afhaaldatum en -tijd, retourdatum en -tijd alsmede afhaallocatie en retourlocatie.

3.1.1. Dienstverlener

Wij behouden ons het recht voor om voor het verzamelen en verwerken van gegevens een beroep te doen op dienstverleners. Dienstverleners ontvangen alleen de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor hun specifieke activiteiten. Uw e-mailadres kan bijvoorbeeld worden doorgegeven aan een dienstverlener, zodat deze een door u bestelde nieuwsbrief kan bezorgen. Dienstverleners kunnen ook opdracht krijgen om servercapaciteit te leveren. Dienstverleners zijn meestal geïntegreerd als zogenaamde orderverwerkers die persoonsgegevens van de gebruikers van dit online-aanbod uitsluitend volgens onze instructies mogen verwerken.

3.1.2. Doorgifte van gegevens naar niet-EER-landen

Wij delen ook persoonsgegevens met derden of verwerkers in niet-EER-landen. In dat geval zorgen wij er vóór de doorgifte voor dat de ontvanger ofwel een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft (bv. op basis van een adequaatheidsbesluit) of dat de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger zijn overeengekomen of dat onze gebruikers juridisch geldige toestemming hebben gegeven. Gebruik hiervoor de informatie in de rubriek Contact.

3.2. Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het leveren van onze online diensten en de bijbehorende diensten of we hebben een gerechtvaardigd belang bij het blijven opslaan van de gegevens hebben, zoals hierboven onder 2.3 beschreven. In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van die gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan wettelijk voorgeschreven (bijv. fiscale of in het kader van commerciële) bewaartermijnen moeten blijven bewaren (bijv. facturen).

Wij en belastingwetgeving); gegevens waarvoor een bewaartermijn geldt, blokkeren wij tot het verstrijken van de termijn, mits actieve verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.

4.Voor het overige bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is om ons online aanbod en de bijbehorende diensten te leveren of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze te blijven bewaren.

4. Logbestanden

Telkens wanneer u het internet gebruikt, wordt bepaalde informatie automatisch door uw internetbrowser doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde logbestanden.

Wij bewaren de logbestanden maximaal 60 dagen, uitsluitend voor het onderzoeken van storingen en om veiligheidsredenen (bijv. om pogingen tot aanvallen op te helderen) en verwijderen ze daarna. Logbestanden die voor bewijsdoeleinden verder moeten worden bewaard, worden tot de definitieve opheldering van het betrokken incident niet gewist en kunnen in individuele gevallen aan onderzoeksinstanties worden doorgegeven.

Met name de volgende informatie wordt in de logbestanden opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat van waaruit het onlineaanbod wordt opgeroepen;

 • Internetadres van de website van waaruit de online aanbieding is geopend (zogenaamde origin of referrer URL);

 • Naam van de dienstverlener via welke het online aanbod toegankelijk is;

 • Naam van de opgehaalde bestanden of informatie;

 • Datum en tijd en duur van het ophalen;

 • Hoeveelheid overgedragen gegevens;

 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser;

 • http-statuscode (bv. "verzoek geslaagd" of "aangevraagd bestand niet gevonden").

5. Cookies

5.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden wanneer een website wordt bezocht en die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen. Als de overeenkomstige website opnieuw wordt opgeroepen, stuurt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug en maakt zo de herkenning van de gebruiker mogelijk. Sommige cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies), andere worden voor een bepaalde tijd of permanent in de browser van de gebruiker opgeslagen en worden daarna automatisch verwijderd (zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

5.3. Hoe kunt u het gebruik van cookies voorkomen of cookies verwijderen?

In het algemeen kunt u ervoor kiezen om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. In dat geval worden alleen technisch noodzakelijke cookies gebruikt, volgens art. 11.7a Telecommunicatiewet. Los van deze cookies kunt u alle cookies uitschakelen waar u toestemming voor heeft verleend. 

U kunt het opslaan van cookies via uw browserinstellingen uitschakelen en reeds opgeslagen cookies in uw browser op elk moment verwijderen (zie paragraaf Technische opmerkingen). Houd er echter rekening mee dat dit online-aanbod zonder cookies niet of slechts beperkt kan functioneren.

Merk ook op dat bezwaren tegen het aanmaken van gebruikersprofielen gedeeltelijk werken via een zogenaamde "opt-out cookie". Als u alle cookies verwijdert, kan een bezwaar dus niet meer in aanmerking worden genomen en moet u het opnieuw indienen.

5.4. Wat voor soort cookies gebruiken we?

5.4.1. Noodzakelijke cookies 

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om onze online diensten veilig te kunnen aanbieden. Deze categorie omvat bijvoorbeeld:

 • Cookies die dienen om onze gebruikers te identificeren of te authenticeren. Zo herkennen wij of u onze site eerder hebt bezocht. Deze cookie is maximaal 2 jaar geldig. Na die tijd wordt de cookie automatisch verwijderd.

 • Cookies die tijdelijk bepaalde gebruikersgegevens opslaan voor het respectieve boekingsproces. Ze dienen om de door u tijdens een individuele sessie opgeroepen pagina's te herkennen. Dit maakt het mogelijk om de voor de boeking benodigde gegevens te herkennen en op te slaan als zijnde van u totdat de boeking is voltooid. De gegevens worden automatisch gewist zodra u uw browser afsluit.

 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijvoorbeeld zoek- of taalinstellingen).

5.4.2. Analytische  cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het gebruiksgedrag (bijv. aangeklikte reclamebanners, bezochte subpagina's, uitgevoerde zoekopdrachten) van onze gebruikers te registreren en statistisch te kunnen evalueren.

5.4.3. Reclamecookies

Wij gebruiken ook cookies voor reclamedoeleinden. Wij gebruiken de met behulp van deze cookies gecreëerde gebruikersgedragsprofielen (bijv. aangeklikte reclamebanners, bezochte subpagina's, uitgevoerde zoekopdrachten) om u reclame of aanbiedingen te tonen die op uw interesses zijn afgestemd ("op interesses gebaseerde reclame").

5.4.4. Reclamecookies van derden

Wij staan ook andere bedrijven toe om gegevens van onze gebruikers te verzamelen met behulp van reclamecookies. Hierdoor kunnen wij en derden op interesses gebaseerde reclame tonen aan gebruikers van ons online aanbod op basis van een analyse van hun gebruiksgedrag (bijvoorbeeld aangeklikte banneradvertenties, bezochte subpagina's, gedane zoekopdrachten) in totaal en niet beperkt tot ons online aanbod.

5.4.5. Tracking cookies in verband met social plugins

De integratie van sociale plugins leidt er regelmatig toe dat de aanbieders van de plugins cookies opslaan of uitlezen.

6. Usercentrics

Deze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, website: usercentrics.com (hierna "Usercentrics").

Wanneer u op onze website komt, worden de volgende persoonsgegevens aan Usercentrics doorgegeven:

 • Uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en)

 • Uw IP-adres

 • Informatie over uw browser

 • Informatie over uw terminal

 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemmingen of de herroeping ervan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onverlet.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c AVG.

7. Webanalyse

Wij hebben statistische informatie nodig over het gebruik van onze online-diensten om deze gebruiksvriendelijker te maken, het bereik te meten en marktonderzoek te doen.

Hiervoor gebruiken wij de volgende webanalyse-instrumenten. De door de instrumenten verzamelde gegevens van analytische cookies of gebruiksprofielen die door evaluatie van de logbestanden worden aangemaakt, worden niet samengevoegd met persoonsgegevens.

De aanbieders van de tools verwerken de gegevens alleen als verwerker volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden.

De tools gebruiken de IP-adressen van de gebruikers helemaal niet of korten ze onmiddellijk na het verzamelen in.

Voor elk hulpmiddel vindt u informatie over de desbetreffende aanbieder en over de wijze waarop u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door het hulpmiddel.

In het geval van tools die met opt-out cookies werken, moet worden opgemerkt dat de opt-out functie apparaat- of browsergebonden is en in principe alleen van toepassing is op het eindapparaat of de browser die op dat moment in gebruik is. Als u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out op elk afzonderlijk eindapparaat en in elke gebruikte browser instellen.

Bovendien kunt u het aanmaken van gebruiksprofielen helemaal voorkomen door het gebruik van cookies in het algemeen uit te schakelen.

7.1. Google Analytics

Google Analytics wordt geleverd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics met de extra functie die Google biedt om IP-adressen te anonimiseren: In dat geval wordt het IP-adres meestal al door Google ingekort binnen de EU en alleen in uitzonderlijke gevallen in de VS en in elk geval alleen in verkorte vorm opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling of analyse van uw gegevens door deze tool door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: Browser-Add-on om Google Analytics te deactiveren

7.2. Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of het invoeren van gegevens op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond.

De bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft er een gerechtvaardigd belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over Google reCAPTCHA het privacybeleid van Google en de servicevoorwaarden van Google op de volgende website

Links: https://policies.google.com/privacy en https://policies.google.com/terms

7.3. Optimizely

Op onze websites maken wij gebruik van de dienst "Google Optimize". Google Optimize is een uitbreiding van Google Analytics. Wij gebruiken Google Optimize om functies en inhoud op onze website te verbeteren door ze aan een deel van onze gebruikers af te spelen en veranderingen in het gebruik van deze functies en inhoud statistisch te evalueren.

Google Optimize gebruikt cookies waarmee wij het gebruik van onze website kunnen optimaliseren en analyseren. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website kan worden overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. De overdracht wordt beveiligd door passende veiligheidsmaatregelen. Wij gebruiken Google Optimize met geactiveerde IP-anonimisering, zodat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen in de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten samen te stellen over websiteoptimaliseringstests en gerelateerde websiteactiviteiten en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan ons te leveren. De betreffende persoonsgegevens worden slechts bewaard totdat het beschreven doel van de verwerking niet meer van toepassing is. Indien van toepassing zal Google uw gegevens ook gebruiken om zijn eigen diensten te verbeteren; in dit geval is alleen Google verantwoordelijk voor de betreffende verwerking.

De informatie over Google Optimize-cookies vindt u in de cookie-sectie.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken. Bij niet-verstrekking kunnen wij Google Optimize niet gebruiken. Verder is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub a AVG en art 11.7a Telecommunicatiewet. Als u toestemming heeft gegeven en deze wilt intrekken, kunt u dit doen via uw persoonlijke cookie-instellingen. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

7.4. Mouseflow

Mouseflow wordt geleverd door Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. Bezoeken worden willekeurig geselecteerd en uitsluitend geanonimiseerd (verkort IP-adres) geregistreerd. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling of analyse van uw gegevens door deze tool door gebruik te maken van de opt-out optie onder de volgende link: https://mouseflow.com/opt-out/

7.5. Microsoft Clarity

Microsoft "Clarity" wordt beheerd door Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, verstrekt.

Clarity is een analyse-instrument voor gebruikersgedrag dat ons helpt te begrijpen hoe gebruikers met onze website omgaan. Zo ontstaat een logboek van muisbewegingen en klikken met de bedoeling daaruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden.

De verzamelde informatie wordt doorgegeven aan "Clarity" en daar opgeslagen. Volgens Microsoft kan deze informatie ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de website voor een betere klantenervaring.

om onze diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Voor meer informatie over Microsoft "Clarity", zie:

Informatie: https://clarity.microsoft.com

Privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Cookiebeleid: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/cookie-list

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens door "Clarity" door te klikken op de knop Afmelden via de volgende link: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out U kunt zich afmelden voor Clarity-telemetrie door hier Microsoft te selecteren: https://optout.aboutads.info/ Als u de app "Protect My Choices" voor uw browser installeert, kunt u ervoor zorgen dat Uw opt-out voorkeur wordt opgeslagen: https://youradchoices.com/pmc

7.6. Datavisualisaties met Datawrapper

"Datawrapper" wordt geleverd door Datawrapper GmbH, Raumerstraße 39, 10437 Berlijn, Duitsland.

(data wrapper) wordt bediend.

Wij gebruiken "data wrappers" om datavisualisaties op een technisch correcte manier op de website en apps weer te geven en aan u af te spelen. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) zin 1 lit. f AVG. Wij gebruiken het om ons gerechtvaardigde belang na te streven om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze diensten te optimaliseren.

Datawrapper plaatst een cookie op uw apparaat waarin bepaalde informatie over de weergave van de infographic wordt opgeslagen en doorgegeven aan Datawrapper. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Datawrapper. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Datawrapper: https://www.datawrapper.de/privacy/

7.7. Opinionstage" quiz tool

"Opinionstage" wordt beheerd door Opinion Stage Ltd, Zmora 8, Shoham, 6085000, Israël. Wij gebruiken "Opinionstage" om quizzen te integreren in de blog, waarmee u uw mening en uw input met ons kan delen. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) zin 1 lit. f AVG. Wij gebruiken het om ons gerechtvaardigd belang na te streven om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze diensten te optimaliseren.

Opinionstage plaatst een cookie op uw apparaat waarin bepaalde informatie over de weergave van de quizzen wordt opgeslagen en doorgegeven aan Opinionstage. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Opinionstage. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Opinionstage.

7.8. polyfill.io

De verstrekker van de Java Script-code "polyfill.io" is The Financial Times Ltd, Number One Southwark Bridge, London, SE1 9HL, Groot-Brittannië (polyfill.io). Wij gebruiken deze dienst om verouderde browsers beter te ondersteunen via zogenaamde polyfills. Als u Java script in uw browser hebt geactiveerd en geen Java script blocker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan polyfill.io. Meer informatie daarover vindt u hier.

Om de uitvoering van Java Script-code van polyfill.io helemaal te voorkomen, kunt u een Java Script-blokker installeren (bijv. www.noscript.net).

8. YouTube

Deze website bevat video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën voor herkenning gebruiken (bijv. apparaatvingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigdbelang in de zin van art. 6, lid 1, f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en art. 11.7a Telecommunicatiewet , voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de Telecommunicatiewet omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op: policies.google.com/privacy.

 1. Gericht op

Wij verzamelen en analyseren  gebruikersgedrag voor op interesses gebaseerde reclame (ook door derden). Wij willen onze gebruikers in dit online aanbod op hun interesses afgestemde reclame of speciale aanbiedingen presenteren ("op interesses gebaseerde reclame") en de frequentie van de weergave van bepaalde reclame beperken. Hiervoor gebruiken wij de hieronder beschreven instrumenten.

De gebruiksprofielen die door de tools met behulp van reclamecookies of advertentiecookies van derden, zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen ook wel pixels of tracking pixels genoemd) of vergelijkbare technologieën worden aangemaakt, worden niet samengevoegd met persoonsgegevens. De tools verwerken IP-adressen van gebruikers helemaal niet of korten ze onmiddellijk na het verzamelen in.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in verband met de hulpmiddelen is de desbetreffende aanbieder, tenzij wij anders hebben aangegeven. De aanbieders van de instrumenten kunnen ook informatie doorgeven aan derden voor de bovengenoemde doeleinden.

Voor elk instrument vindt u informatie over de aanbieder en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen van gegevens met dit instrument. Let op: met uw bezwaar schakelt u geen reclame uit. Uw bezwaar betekent alleen dat u geen op interesses gebaseerde reclame te zien krijgt op basis van uw gebruiksgedrag.

In het geval van tools die met opt-out cookies werken, moet worden opgemerkt dat de opt-out functie apparaat- of browsergebonden is en in principe alleen van toepassing is op het eindapparaat of de browser die op dat moment in gebruik is. Als u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out op elk afzonderlijk eindapparaat en in elke gebruikte browser instellen.

Bovendien kunt u het aanmaken van gebruiksprofielen helemaal voorkomen door het gebruik van cookies in het algemeen uit te schakelen.

Meer informatie over op interesses gebaseerde reclame is beschikbaar op het consumentenportaal.

In de VS:

Network Advertising Initiative Consumer Opt-Out Digital Advertising Alliance (YourAdChoices) Opt-Out In Europa:

European Interactive Digital Advertising Alliance (Uw online keuzes) Opt-Out

9.1. Google Tag Manager

Google Tag Manager wordt aangeboden door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Via deze dienst kunnen websitetags worden beheerd via een interface. Tags zijn kleine stukjes code op deze website die onder meer worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, het effect van online reclame en sociale kanalen te volgen, re-marketing en audience targeting toe te passen, en onze website te testen en te optimaliseren. Er worden geen cookies gebruikt en geen persoonsgegevens verzameld.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op:

https://support.google.com/tagmanager/?hl=nl#topic=3441647

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

9.2. Google AdSense, Google Adsense Asynchroon

De aanbieder van Google AdSense is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

We gebruiken Google AdSense, een dienst voor het inbouwen van advertenties. Google AdSense gebruikt cookies en web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze web beacons kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van hun browser te selecteren, maar let op: als u dit doet, kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemmen gebruikers in met de verwerking van hun gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U vindt meer informatie over dit instrument hier: https://support.google.com/adsense/answer/140382

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van uw gegevens door deze tool door deze toepassingsinstructies van Google te volgen: https://support.google.com/ads/answer/7395996

9.3. Google Ads Meting

De aanbieder van Google Ads Measurement is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Google Ads Measurement bewaart en verwerkt informatie over uw gebruikersgedrag op onze website. Hiervoor gebruikt Google Ads Measurement onder andere cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser, op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken.

Wij gebruiken Google Ads Measurement voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website te analyseren en de individuele functies en aanbiedingen alsmede de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Door de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van bovengenoemde informatie.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van bovengenoemde informatie door Google ook voorkomen door de opt-out-cookie op de onderstaande websites te selecteren.

set: https://myadcenter.google.com

9.4. Google Ads, Gebruikerslijsten, Conversie bijhouden

De aanbieder van Google Ads is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

("Google").

Om onze diensten onder de aandacht te brengen, plaatsen wij Google Ads en gebruiken wij Google Conversion Tracking voor gepersonaliseerde, op interesse en locatie gebaseerde online reclame. De optie om IP-adressen te anonimiseren wordt geregeld door een interne instelling in de Google Tag Manager, die niet zichtbaar is in de bron van deze pagina. 

Google Ads worden gebruikt met rechtsgrondslag  Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a AVG (toestemming). De advertenties worden weergegeven volgens zoekopdrachten op websites van het Google-reclamenetwerk. We hebben de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met specifieke zoektermen. Cookies stellen ons in staat advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website.

Wanneer op een advertentie wordt geklikt, plaatst Google een cookie op de computer van de gebruiker. Meer informatie over de gebruikte cookietechnologie is ook te vinden in de aantekeningen van Google over websitestatistieken en in het privacybeleid.

Met behulp van deze technologie ontvangen Google en wij informatie over het feit dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar onze websites is doorverwezen. De aldus verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor een statistische evaluatie om de advertenties te optimaliseren. Wij ontvangen geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De statistieken die Google ons ter beschikking stelt, omvatten het volgende: het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en, indien van toepassing, of ze zijn doorgestuurd naar een pagina van onze website die is gemarkeerd met een conversietag. Op basis van deze statistieken kunnen wij nagaan op welke zoektermen bijzonder vaak op onze advertentie werd geklikt en welke advertenties ertoe leiden dat de gebruiker contact met ons opneemt via het contactformulier.

Indien u dit niet wenst, kunt u het opslaan van de voor deze technologieën vereiste cookie verhinderen, bijvoorbeeld via de instellingen van uw browser. In dat geval wordt uw bezoek niet opgenomen in de gebruikersstatistieken.

U hebt ook de mogelijkheid om de soorten Google-advertenties te selecteren of op interesses gebaseerde advertenties op Google uit te schakelen via de advertentie-instelling. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door naar de uitschakelgids van het Network Advertising Initiative te gaan.

Wij en Google ontvangen echter wel statistische informatie over hoeveel gebruikers deze pagina hebben bezocht en wanneer. Als u niet in deze statistieken opgenomen wilt worden, kunt u dit voorkomen door extra programma's voor uw browser te gebruiken (bijvoorbeeld de Ghostery add-on).

Meer informatie over deze tool vindt u hier: https://support.google.com/google- ads/#topic=10286612 Als u geen gepersonaliseerde Google Ads advertenties van ons op andere websites wilt ontvangen, kunt u dit doen op de Google Advertising opt-out pagina park: https://support.google.com/ads/answer/2662922

9.5. Google Analytics-Audiences

Google Analytics Audiences wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics Audiences om de geplaatste advertenties binnen de advertentiediensten van Google en haar partners alleen te tonen aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Google (zogenaamde "remarketing", resp.

"Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de instelling en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ("Gegevensgebruik door Google op Uw gebruik van websites of apps van onze Partners"), https://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden"), https://myadcenter.google.com ("Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties aan te bieden").

9.6. Google Dynamische Remarketing

De provider van Google Dynamic Remarketing is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Wij gebruiken de dynamische remarketingfunctie van Google Ads op onze website. De technologie stelt ons in staat automatisch advertenties aan te maken na uw bezoek aan onze website,

om doelgroepgerichte advertenties te plaatsen. De advertenties zijn gebaseerd op de producten en diensten waarop u hebt geklikt tijdens uw laatste bezoek aan onze website.

Google gebruikt cookies om op interesses gebaseerde advertenties te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Google slaat gewoonlijk informatie op zoals uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de webbrowser aan een specifieke computer te koppelen. Het kan niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

Als u geen gebruikersgebaseerde advertenties van Google wilt ontvangen, kunt u de weergave van advertenties uitschakelen via de advertentie-instelling van Google.

Voor meer informatie over hoe Google cookies gebruikt, zie het privacybeleid van Google.

Meer informatie over deze tool vindt u hier: https://support.google.com/google- ads/#topic=10286612 U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van uw gegevens door deze tool door deze toepassingsinstructies van Google te volgen: https://support.google.com/ads/answer/7395996

9.7. Microsoft Ads

De aanbieder van Microsoft Ads is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Om onze diensten onder de aandacht te brengen, plaatsen we Microsoft Ads. Deze advertenties worden weergegeven in de zoekmachines Microsoft, Yahoo! en MSN na zoekopdrachten via het Yahoo! Microsoft-netwerk. Wij hebben de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met bepaalde zoektermen en zijn dus aanwezig op alle grote zoekmachines. Microsoft Ads gebruikt ook cookies om gebruikersgedrag te analyseren. Wanneer een gebruiker op een advertentie klikt of onze website bezoekt, plaatst Microsoft Ads een cookie op de computer van de gebruiker. Deze informatie wordt gebruikt om de bezoeker bij een volgende zoekopdracht te ‘targeten’.

Het gebruik van Microsoft Ads vindt plaats met als rechtsgrondslag  Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a AVG (toestemming).

Gebruikers kunnen meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die met Microsoft Ads worden gebruikt, vinden in de privacyverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van uw gegevens door deze tool door de toepassingsinstructies van Microsoft te volgen en de opt-out-cookie te downloaden en op te slaan die beschikbaar is via de volgende link:

https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings

9.8. Criteo

De provider van Criteo is Criteo SA, 32 Rue Blance, 75009 Parijs, Frankrijk.

Op onze pagina's en online aanbiedingen verzamelt de Criteo-technologie informatie over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden in een zuiver anonieme vorm en plaatst daartoe cookies. Zo kan Criteo het surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productaanbevelingen als passende reclamebanners tonen wanneer andere websites worden bezocht. In geen geval kunnen de geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De door Criteo verzamelde gegevens zullen alleen gebruikt worden om het reclameaanbod te verbeteren. Elke banner heeft rechtsonder een kleine "i" (voor informatie), die opengaat wanneer de muis erop klikt en leidt naar een pagina waarop het systeem wordt uitgelegd en een opt-out wordt aangeboden. Wanneer u op Opt-Out klikt, wordt een Opt-Out-Cookie ingesteld, die voorkomt dat deze banners in de toekomst worden getoond. Er vindt geen ander gebruik of bekendmaking aan derden plaats. Criteo werkt samen met volgende platforms samen:

AdForm; AdGeneration; Admax; AdMeta; AdScale; Adskom; AdStir; AdYouLike; Ameba; Amobee; ANTS; AOL Adtech; Appnexus; BidSwitch; BrightRoll Exchange; Cauly; Cheeta; Facebook; Fluct; FreeWheel; Fyber; Geniee; Google; Improve Digital; Index; InMobi; Inneractive; Inmobi; Ividence; kakao; Ligatus; LinkedIn; Mail.ru; MAX Ads; LiveIntent; MADS; MicroAd; Microsoft; Millennial (aka: One by AOL: Mobile); Mobfox; Mocoplex; MoPub; MSFT Corp; MSFT MAX; NasMedia; Nativo; Nend; Nexage; OpenX; Opera Mediaworks; Orange; Outbrain; Pinterest; Plista; Pubmatic; PulsePoint; Rubicon Project; Sharethrough; Smaato; SMART AdServer, Smart RTB+; SmartClip; Sovrn; SpotX; Stroer; Taboola; Teads; Telaria; TimesInternet; Toast Exchange; Triplelift; Twiago; Twitter; UCFunnel; Xrost; Unruly; Yahoo; Yandex; Yieldlab; Yieldmo; YieldOne; YieldPartners.

Meer informatie over dit instrument vindt u hier: https://www.criteo.com/de/privacy/

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling of analyse van uw gegevens door deze tool door de opt-out-cookie te downloaden en op te slaan die beschikbaar is op de volgende link: https://www.criteo.com/de/privacy/

9.9. Google SiteSearch (Google AJAX Search API)

De aanbieder van de Java-scriptcode "Google AJAX Search API" is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Dit is een externe code van de Google zoekinterface. Bij gebruik van de zoekbox op deze website worden dus gegevens doorgegeven aan Google. Meer informatie over dit instrument vindt u hier: https://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

Om de uitvoering van Java Script-code van Google AJAX Search API helemaal te voorkomen, kunt u een Java Script-blokker installeren (bijv. www.noscript.net). U kunt bezwaar maken tegen de verzameling of analyse van uw gegevens door deze tool door de opt-out-cookie te downloaden en op te slaan die beschikbaar is op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/

9.10. New Relic

De leverancier van New Relic is het bedrijf New Relic Inc, 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA. Wij gebruiken een plugin van de webanalysedienst van New Relic op onze website. Met deze plugin kunnen statistische evaluaties worden gemaakt van de snelheid van de website. Door de plugin te integreren, ontvangt New Relic de informatie dat een gebruiker een overeenkomstige pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Wanneer een gebruiker een webpagina van dit aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van New Relic. New Relic verzamelt geen persoonlijke gegevens. Uw IP-adres, dat nodig is voor de communicatie met de servers van New Relic, wordt niet opgeslagen, gebruikt of overgedragen voor de duur van uw bezoek aan onze site. Als de gebruiker ook een gebruiker is van de diensten van New Relic en ingelogd is, kan New Relic het bezoek associëren met zijn of haar account bij New Relic. Als u lid bent van New Relic en niet wilt dat New Relic gegevens over u verzamelt op deze pagina's om u te koppelen aan uw lidmaatschapsgegevens die bij New Relic zijn opgeslagen, moet u uitloggen bij New Relic voordat u deze pagina's bezoekt. New Relic Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door New Relic, evenals de relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van New Relic: https://newrelic.com/privacy U kunt bezwaar maken tegen de verzameling of analyse van uw gegevens door deze tool door gebruik te maken van de opt-out-optie onder de volgende link: https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

 1. Facebook Pixel en Website Custom Audience

Wij willen onze gebruikers in dit online aanbod reclame of speciale aanbiedingen presenteren die zijn afgestemd op hun interesses ("op interesses gebaseerde reclame") en de frequentie van de weergave van bepaalde reclame beperken. Hiervoor gebruiken wij de Website Custom Audiences tool van Facebook en de Facebook Pixel.

De Facebook-pixel is een Javescript-code die de volgende gegevens verstuurt naar de

Facebook Ireland Ltd, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"):

 • HTTP-header informatie (waaronder IP-adres, webbrowser informatie, paginalocatie, document, webpagina URL en webbrowser user agent, en dag en tijd van gebruik);

 • Pixel-specifieke gegevens; dit omvat de pixel-ID en Facebook-cookiegegevens, waaronder uw Facebook-ID (dit wordt gebruikt om evenementen te koppelen aan een specifiek Facebook-reclameaccount en ze te associëren met een Facebook-gebruiker);

 • Aanvullende informatie over het bezoek en over standaard en aangepaste gegevensgebeurtenissen. Wij gebruiken de volgende aangepaste gegevensgebeurtenissen: 

o Zoeken en bekijken van inhoud op productniveau;

o Product is toegevoegd aan de winkelwagen; 

o Initiëren van een kassa in het bestelproces; en o Voltooiing van het bestelproces.

Facebook gebruikt de gehashte gebruikersspecifieke Facebook-ID (opgenomen in de Facebook-cookie) om automatisch te controleren of de gegevens die door de Facebook-pixel worden verzonden, verband houden met een Facebook-gebruiker.

Tenzij een Facebook-cookie is opgeslagen in uw browser, wordt er geen indeling gemaakt in een van de gebruikersgroepen die worden aangeduid als "Custom Audience".

Als de Facebook-ID in de Facebook-cookie kan worden toegewezen aan een Facebook-gebruiker, zal Facebook deze gebruiker toewijzen aan een Facebook-account op basis van de regels die wij hebben ingesteld.

"Custom Audience", mits aan de toepasselijke criteria is voldaan. Wij gebruiken de aldus verkregen informatie om advertenties op Facebook ("Facebook Ads") weer te geven. Advertenties worden echter alleen weergegeven als de omvang van de "Custom Audience" groter is dan 20 verschillende gebruikers - uit de weergave van advertenties kunnen dus geen conclusies worden getrokken over de kenmerken van individuele gebruikers. De toewijzing aan een "Custom Audience" duurt maximaal 180 dagen. Deze periode begint opnieuw wanneer u onze website opnieuw bezoekt en een match vindt met dezelfde "Custom Audience" regels zijn van kracht.

Facebook kan uw bezoek aan onze website en uw bijbehorende activiteiten toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount. Dat is voor ons niet mogelijk. Wij ontvangen alleen statistische informatie van Facebook over het gebruik van onze website via Audience Insights.

Facebook deelt uw gegevens met Facebook Inc, Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA en gebruikt uw gegevens om de kwaliteit van haar advertenties te verbeteren door onder andere het optimalisatie-algoritme te verbeteren dat Facebook gebruikt om Facebook Ads en de News Feed ranking weer te geven.

Recht op bezwaar:

Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, klik dan hier.

Er wordt dan een zogenaamde opt-out-cookie geplaatst, die de overdracht van gegevens via de Facebook-pixel verhindert.

In principe heeft deze opt-out-cookie een onbeperkte duur. Merk echter op dat de opt-out functie apparaat- of browser-gerelateerd is en over het algemeen alleen van toepassing is op het eindapparaat of de browser die op dat moment in gebruik is. Als u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u zich op elk afzonderlijk eindapparaat en in elke gebruikte browser afmelden.

Als u alle cookies in uw browser verwijdert, kan een bezwaar niet langer in aanmerking worden genomen en moet u het opnieuw indienen.

 1. Facebook verbinding

Op onze website kunt u gebruik maken van de sociale plug-in "Facebook Connect" van het sociale netwerk Facebook, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), om een klantenaccount aan te maken of om u te registreren via de zogenaamde single sign-on techniek, als u een Facebook-profiel heeft. U kunt de sociale plugins van "Facebook Connect" op onze website herkennen aan de blauwe knop met het Facebook-logo en het opschrift "Log in met Facebook" of "Connect with Facebook". "Inloggen met Facebook" of "Aanmelden met Facebook".

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook Inc. in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f AVG op basis van het gerechtvaardigd  belang van Facebook om gepersonaliseerde reclame weer te geven op basis van uw surfgedrag.

Door deze "Facebook Connect" knop op onze website te gebruiken, heeft u ook de mogelijkheid om in te loggen of u te registreren op onze website met behulp van uw Facebook gebruikersgegevens. Alleen als u voorafgaand aan het registratieproces op basis van een overeenkomstige mededeling over de uitwisseling van gegevens met Facebook uw uitdrukkelijke toestemming geeft overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a AVG, ontvangen wij bij het gebruik van de knop "Facebook Connect" van Facebook de algemene en openbaar toegankelijke informatie die in uw profiel is opgeslagen, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte instellingen voor gegevensbescherming bij Facebook. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

Wij wijzen erop dat, na wijzigingen in de voorwaarden voor gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van Facebook, toestemming ook kan leiden tot de overdracht van uw profielfoto's, de gebruikers-ID's van uw vrienden en de vriendenlijst als deze in uw privacy-instellingen op Facebook als "openbaar" zijn gemarkeerd. De door Facebook doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de noodzakelijke gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), indien u deze voor dit doel bij Facebook heeft vrijgegeven.

Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw Facebook-profiel worden doorgegeven.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van dit privacybeleid wordt genoemd.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming die wordt verstrekt door

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Facebook-plugins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/).

12.  Gravatar (profielfoto ophalen)

Wij gebruiken op onze blog de dienst Gravatar, van Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA.

Gravatar is een dienst waar gebruikers zich kunnen registreren en profielfoto's en hun e-mailadres kunnen opslaan. Als gebruikers berichten of commentaren achterlaten op andere online aanwezigheden (vooral blogs) met het desbetreffende e-mailadres, kunnen hun profielfoto's naast de berichten of commentaren worden weergegeven. Hiertoe wordt het door de gebruikers opgegeven e-mailadres in gecodeerde vorm aan Gravatar doorgegeven om te controleren of er een profiel voor is opgeslagen. Dit is het enige doel van de overdracht van het e-mailadres en het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt, maar daarna gewist.

Gravatar wordt gebruikt op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 (1) (f) van de AVG, aangezien wij Gravatar gebruiken om auteurs van berichten en commentaren de mogelijkheid te bieden hun berichten te personaliseren met een profielfoto.

Door het weergeven van de afbeeldingen verkrijgt Gravatar het IP-adres van de gebruiker, aangezien dit noodzakelijk is voor de communicatie tussen een browser en een online dienst. Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Gravatar is te vinden in het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/

Als gebruikers niet willen dat een gebruikersafbeelding gekoppeld aan hun Gravatar e-mailadres verschijnt in de commentaren, moet u een e-mailadres gebruiken om commentaar te geven dat niet is gedeponeerd bij Gravatar. We willen er ook op wijzen dat het ook mogelijk is om een anoniem e-mailadres of helemaal geen e-mailadres te gebruiken als gebruikers niet willen dat hun eigen e-mailadres naar Gravatar wordt gestuurd. Gebruikers kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door ons commentaarsysteem niet te gebruiken.

13.  Sociale Plugins

Dit online aanbod maakt gebruik van social plugins ("plugins") van de volgende aanbieder:

13.1. Sociale plugins van Facebook

Plugins van het sociale netwerk Facebook; Facebook wordt beheerd op www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en op www.facebook.com door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Een overzicht van de Facebook-plugins en hun verschijningsvorm vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins Informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/policy.php

13.2. AddThis plugin (bijv. "Deel" knop)

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van de bookmarkingdienst AddThis, die wordt geëxploiteerd door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA ("AddThis"). De plugins zijn meestal gemarkeerd met een AddThis-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een wit plusteken op een oranje achtergrond. Een overzicht van de AddThis-plugins en hun verschijningsvorm vindt u hier: https://www.addthis.com/get/sharing

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van AddThis. De inhoud van de plugin wordt door AddThis rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie ontvangt AddThis de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen en slaat een cookie op uw eindapparaat op om uw browser te identificeren. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een AddThis-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen, die als basis dienen voor gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame gericht op bezoekers van websites met AddThis-plugins.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door AddThis wordt verwezen naar de informatie over gegevensbescherming van AddThis: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Als u in de toekomst bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van gegevens door AddThis, kunt u een zogenaamde opt-out-cookie instellen, die u onder de volgende link kunt downloaden kan: https://www.addthis.com/privacy/opt-out

13.3. Sociale Plugins

De verschillende aanbieders van plugins worden hierna "plugin-aanbieders" genoemd.

samengevat.

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van ons online aanbod te verhogen, zijn de plugins in de pagina geïntegreerd met behulp van de zogenaamde "Shariff-oplossing". Dit zorgt ervoor dat er geen verbinding tot stand komt met de servers van de betreffende plug-in provider wanneer een pagina van dit online aanbod wordt opgeroepen.

Pas wanneer u de plugins activeert, maakt uw internetbrowser een rechtstreekse verbinding met de servers van de desbetreffende plugin-provider. Daardoor krijgt de plug-in-provider de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van ons online-aanbod heeft opgeroepen.

zelfs als u geen gebruikersaccount hebt bij de provider of momenteel niet bent ingelogd. Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden door uw internetbrowser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende plug-in-provider verzonden en kunnen daar worden opgeslagen. Deze server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijvoorbeeld in de VS).

De plugins zijn onafhankelijke uitbreidingen van de plugin providers. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die door de plugin-aanbieders via de plugins worden verzameld en opgeslagen.

Indien u niet wilt dat de aanbieders van plug-ins de via dit online-aanbod verzamelde gegevens ontvangen en eventueel opslaan of verder gebruiken, dient u de desbetreffende plug-ins niet te gebruiken. In principe kunt u het laden van de plugins ook volledig verhinderen met behulp van add-ons voor uw browser, zogenaamde script blockers.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de verzameling alsmede de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door de aanbieders van plug-ins alsmede over uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw gegevens vindt u in het  privacybeleid van de desbetreffende aanbieders.

14.  Nieuwsbrief en productinformatie

14.1. Nieuwsbrief met registratie; herroepingsrecht

Wij bieden u de mogelijkheid om u te abonneren op een nieuwsbrief. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gebruik hiervoor de afmeldingslink aan het einde van een nieuwsbrief of neem contact met ons op via unsubscribe@floyt.com of de gegevens in het Contact sectie.

14.2. Productinformatie per e-mail zonder registratie; recht van bezwaar

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met een dienst en u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke goederen of diensten te sturen.

In dit verband verwerken wij uw naam, uw profielinformatie en informatie over de gekochte goederen of diensten. Indien van toepassing bieden wij u tevens de mogelijkheid om ons in het kader van een enquête te informeren over uw tevredenheid met de bovengenoemde productinformatie; deelname aan een dergelijke enquête is vrijwillig en de resultaten kunnen niet zonder meer tot u worden herleid. Wij bieden u deze dienst aan om u een aantrekkelijk en voortdurend bevredigend aanbod te kunnen doen. De in dit kader verwerkte persoonsgegevens zullen worden verwerkt totdat de beschreven doeleinden niet langer van toepassing zijn, tenzij u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt.

U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de verzendkosten volgens het basistarief; gebruik hiervoor de afmeldlink aan het einde van de e-mail met productinformatie of neem contact met ons op via unsubscribe@floyt.com of de gegevens in de rubriek Contact.

15.  Contractgerelateerde informatie per sms

Wij gebruiken uw mobiele telefoonnummer, dat u verstrekt als onderdeel van het boekingsproces, om in dringende gevallen contact met u op te nemen of om u per sms contractgerelateerde informatie te sturen (zoals de aanstaande ophaling van het voertuig, instructies over hoe u klachten kunt indienen). Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik door te antwoorden op een dergelijke SMS met "STOP" of door een e-mail te sturen naar unsubscribe@floyt.com met vermelding van uw mobiele telefoonnummer(s). Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan die van het basistarief.

16.  Gebruikerstesten

Geselecteerde ontvangers van de nieuwsbrief worden door ons uitgenodigd om deel te nemen aan gebruikerstests. Als u een dergelijke uitnodiging ontvangt en ermee instemt berichten over gebruikerstests te ontvangen, kunt u mogelijk aan dergelijke tests deelnemen. Wij bewaren en verwerken hiervoor uw naam, adres, e-mailadres, geslacht en geboortedatum voor communicatie. U kunt de toestemming voor het verzenden van uitnodigingen voor gebruikerstests te allen tijde intrekken.

Stuur ons een e-mail naar: test-community@FLOYT Mobility.tech. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, wordt u ook automatisch uitgeschreven van de distributielijst voor gebruikerstests.

17.  Beoordelingen van klanten

Ten behoeve van de evaluatie van aanbieders en producten sturen wij u, nadat u een boeking hebt voltooid, een informatief bericht naar uw e-mailadres voor kwaliteitsborging, zodat u onze service kunt evalueren. Uw feedback over de aanbieder is belangrijk voor ons om te weten of u tevreden was met de gekozen aanbieder. Wij willen echter ook dat de aanbieder weet of er reden tot kritiek is en of hij iets moet veranderen. Daarom geven we soms anoniem feedback door aan providers. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, geven wij nooit persoonlijke gegevens door (zoals uw naam of een reserveringsnummer), maar alleen de scores die u ons heeft gegeven. U kunt onze service ook rechtstreeks beoordelen via de vermelde onafhankelijke beoordelingsportalen. Tijdens uw beoordeling via kunt u uw e-mailadres achterlaten, waarmee wij later contact met u kunnen opnemen over uw beoordeling. Zo kunnen wij bijvoorbeeld individueel reageren op uw kritiek, uw vragen beantwoorden of andere hulp bieden.

17.1. Aanbiedingen met etikettering

Wij willen u informatie uit ons aanbod toesturen die voor u van belang kan zijn. Daartoe werden aanbiedingen voorzien van speciale etiketten (zoals "beste aanbieding", "goede verzekering" of "aanbevolen vanwege eerdere boekingen") wanneer de zoekresultaten worden weergegeven. Dit is niet het resultaat van een individuele beoordeling, maar de etiketten worden bepaald met behulp van een algoritme dat verschillende parameters van de aanbieding en, voor ingelogde gebruikers, de boekingsgeschiedenis met elkaar vergelijkt. Het is mogelijk dat de individuele behoeften van de klant voor een verzekeringspolis of een totaalaanbod afwijken van de resultaten van het algoritme.

17.2. Trustpilot

Wij gebruiken het beoordelingsplatform Trustpilot A/S, Pilestræde 58, DK-1112 Kopenhagen, Denemarken (www.trustpilot.com). Trustpilot is de verantwoordelijke partij in termen van gegevensbescherming met betrekking tot de gegevens die door klanten op de Trustpilot website worden verstrekt. De beoordeling wordt gepubliceerd op de website van Trustpilot en kan ook op onze website worden weergegeven in zogenaamde widgets. Verdere details zijn te vinden in het privacybeleid (https://nl.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms) van Trustpilot en hun Algemene Voorwaarden: https://nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/terms-of-use-for-consumers.

18.  Algolia

De Algolia-software wordt geproduceerd door Algolia SAS, een Franse société par actions simplifiées, 55 rue d'Amsterdam, 75004 Parijs, mits.

Algolia is een dienstverlener die zoekmachines voor websites aanbiedt. Het zoeken in onze zoekformulieren wordt gerealiseerd door de Algolia software. Zoekopdrachten worden geleverd met onmiddellijke feedback en typotolerantie. Bij het zoeken met Algolia worden de volgende bezoekersgegevens door Algolia opgeslagen: Tijdstip van zoeken, zoekterm, IP-adres. Deze worden na 90 dagen automatisch gewist. Het gebruik van de zoekfunctie van Algolia is in het belang van een goede toegankelijkheid en gemakkelijke vindbaarheid van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt eengerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG. Details over hoe Algolia met uw gegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Algolia (https://www.algolia.com/doc/faq/security-privacy/gdpr/).

19.  Google Maps

Google Maps wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. ("Google") verstrekt. 

Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen. Google kan de via Maps verkregen informatie doorgeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is, of indien deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. Het valt echter niet uit te sluiten dat Google op basis van de ontvangen gegevens ten minste individuele gebruikers kan identificeren. Zo is het mogelijk dat persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de website door Google worden verwerkt voor andere doeleinden waarop wij geen invloed hebben en kunnen uitoefenen. U hebt de mogelijkheid om de Google Maps-dienst te deactiveren en zo de overdracht van gegevens aan Google te voorkomen door Java Script in uw browser te deactiveren. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval geen gebruik kunt maken van de kaartweergave op onze pagina's.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden van Google (https://policies.google.com/terms) en het Privacybeleid (https://policies.google.com/privacy).

20.  Fastly Hosting & Content Delivery Network

Fastly wordt aangeboden door Fastly, Inc, General Counsel en SVP of Trust, 475 Brannan St, Suite 300 San Francisco, CA 94107.

Een ‘content delivery network’ is een onlinedienst die wordt gebruikt om met name grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) af te leveren via een netwerk van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Het gebruik van het Content Delivery Network van Fastly helpt ons de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in een veilige en efficiënte voorziening, alsmede verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Fastly op: https://www.fastly.com/privacy

21.  OpenStreetMap

Wij gebruiken de kaartendienst van OpenStreetMap (OSM).

Wij sluiten het kaartmateriaal van OpenStreetMap in op de server van de OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk.

Het Verenigd Koninkrijk wordt krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming beschouwd als een derde land met een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een gegevensbeschermingsniveau heeft dat gelijkwaardig is aan het gegevensbeschermingsniveau in de Europese Unie. Bij gebruik van de OpenStreetMap-kaarten wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van de OpenStreetMap Foundation. Daarbij kunnen uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website worden doorgegeven aan de OSMF. OpenStreetMap kan voor dit doel cookies in uw browser opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken.

Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een  gerechtvaardigd in de zin van art. 6, lid 1, lit. f AVG. Voor zover toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art.

6 lid 1 lit. a AVG en art. 11.7a Telecommunicatiewet, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de Telecommunicatiewet omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

22.  Affiliate partnerprogramma's op deze website

Wij nemen deel aan ‘affiliate’ partnerprogramma's. In affiliate partnerprogramma's worden advertenties van een bedrijf (adverteerder) geplaatst op websites van andere bedrijven in het affiliate partnernetwerk (uitgever). Als u op een van deze affiliate advertenties klikt, wordt u doorgestuurd naar de geadverteerde aanbieding. Als u vervolgens een bepaalde transactie (conversie) verricht, ontvangt de uitgever daarvoor een vergoeding. Om deze vergoeding te kunnen berekenen, moet de providerprovider van het partnernetwerk kunnen nagaan via welke advertentie u op de desbetreffende aanbieding bent terechtgekomen en de vooraf bepaalde transactie hebt verricht. Hiervoor worden cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. apparaatfingerprinting) gebruikt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een correcte berekening van de vergoeding voor zijn leden. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en art. 11.7a Telecommunicatiewet voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

22.1. Tradedoubler Affiliate Programma

Tradedoubler is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. De werkmaatschappij van Tradedoubler is Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland.

De door internet ondersteunde vorm van distributie die de provideren van internetsites, de zogenaamde merchants of adverteerders, in staat stelt reclame, die gewoonlijk wordt vergoed via klik- of verkoopcommissies, te tonen op de internetsites van derden, d.w.z. distributiepartners, die ook affiliates of uitgevers worden genoemd. De merchant stelt via het affiliate netwerk een advertentiemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt geïntegreerd of via andere kanalen, zoals keyword advertising of e-mailmarketing, wordt geadverteerd. Tradedoubler plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.

De Tradedoubler tracking cookie slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, alsmede het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. Tradedoubler.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich aldus definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Tradedoubler een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Tradedoubler geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De opslag van "Tradedoubler cookies" is gebaseerd op art. 6 lit. f AVG.

De provider van de website heeft een gerechtvaardigd  belang, aangezien de affiliatevergoeding alleen kan worden verrekend via de overdracht van de affiliate-ID.

U vindt het privacybeleid van Tradedoubler hier.

22.2. Resolutie SmartTracking - Affiliate Tracking

Voor de conversietracking van Resolution SmartTracking worden cookies geplaatst op de eindapparaten van de gebruikers die naar onze online shop worden verwezen. Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium, de bijbehorende facturering en de op succes gebaseerde beloning van een affiliate correct toe te wijzen.

Persoonsgegevens worden alleen in gepseudonimiseerde  vorm verwerkt. Alleen de informatie over wanneer een bepaald reclamemedium door het betreffende eindapparaat is aangeklikt, wordt in de cookies geplaatst.

Een individuele cijferreeks, die niet aan een individuele gebruiker kan worden toegekend, wordt opgeslagen in de tracking cookies, waarmee het advertentiebedrijf, de affiliate als verkooppartner en het tijdstip van de actie van de gebruiker worden gedocumenteerd.

Informatie over het eindapparaat, bv. het besturingssysteem en de aanroepende browser, wordt eveneens in het proces verzameld en gebruikt o m de plaatsingsactiviteiten te controleren. Bedrijf dat de gegevens verwerkt:

Resolution Media München GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München Gegevensverwerkingsdoeleinden:

Conversietracking om het succes van reclamecampagnes te meten.

Gebruikte technologieën:

Cookiesiframe op orderbevestigingspagina

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle gegevens die door of via het gebruik van deze dienst zijn verzameld. Boekingen op

onze website

Browserinformatie (UserAgent)

Touchpoint naar de advertentie

Tijdstip van de advertentieklik

Referer URL

OrderID

Orderwaarde

Inhoud van de

winkelwagen

De opslag van "Resolution SmartTracking" is gebaseerd op art. 6 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd  belang, aangezien de affiliatevergoeding alleen kan worden verrekend via de overdracht van de affiliate-ID. U kunt zich uitschrijven via de volgende link: https://www.nonstoppartner.net#optout

 1. Onze sociale media aanwezigheid Gegevensverwerking door sociale media 

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale media. De afzonderlijke sociale media die wij gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale media zoals Facebook, Twitter, enz. kunnen meestal een uitgebreide analyse maken van uw gebruikersgedrag wanneer u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bv. like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Bij een bezoek aan onze sociale media worden talrijke voor de gegevensbescherming relevante verwerkingen uitgevoerd. In detail:

Als u ingelogd bent op uw social media-account en onze social media-aanwezigheid bezoekt, kan de provider van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende socialemediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de providerproviders van de socialemediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kan op interesses gebaseerde reclame aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat wij niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen dus verdere verwerkingsprocedures worden uitgevoerd door de provideren van de socialemediaportalen. Voor details verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve socialemediaportalen.

Rechtsgrondslag

Onze sociale media zijn bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een gerechtvaardigd  in de zin van art. 6, lid 1, lit. f AVG. De door de sociale media geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden, die door de provideren van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG).

Verantwoordelijke persoon en handhaving van rechten

Als u een van onze social media sites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de providerprovider van het social media platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en klacht) zowel tegen ons als tegen de provider van het betreffende socialemediaportaal (bijv. tegen Facebook) doen gelden.

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de provideren van de sociale mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de sociale mediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de provider.

Opslagperiode

De gegevens die door ons rechtstreeks via de aanwezigheid van sociale media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de provideren van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de provideren van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

23.1. Sociale netwerken in detail

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

De doorgifte  naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:

Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Linkin.bio voor Instagram

Wij gebruiken Linkin.bio voor Instagram door de provider Later, 88 E Pender Street, #500, Vancouver, British Columbia, Canada.

De Instagram-feed wordt geladen door Later met Linkin.bio of doorgegeven via Linkin.bio. Het gebruik is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte verstrekking, analyse en optimalisering van ons Instagram-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 letter f. AVG. Linkin.bio voor Instagram van het bedrijf Later verwerkt IP-adressen en apparaatinformatie om de weergave van Instagram feed en statistische gegevens mogelijk te maken, zoals. bijvoorbeeld om de oproepcijfers te bepalen. Deze gegevens worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd voor Instagram voordat ze worden opgeslagen in de Later.com Linkin.bio database, tenzij ze noodzakelijk zijn voor de verstrekking van de Instagram posts.

Meer informatie en bezwaarmogelijkheden zijn te vinden in het privacybeleid van Later.com.

 1. Beheer van sollicitanten metOnlyfy

(tot 12.09.2022 PreScreen genoemd)

"Onlyfy" wordt aangeboden door New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, (hierna "Onlyfy").

geposeerd.

Onlyfy is geïntegreerd op onze carrièrepagina onder het domein *.jobbase.io hierna ("jobbase.io") via iFrame. Details over de gegevensverwerking in verband met Onlyfy zijn te vinden in het privacybeleid van Onlyfy. Onlyfy wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. f AVG (gerechtvaardigd belang) in het belang van een zo gebruiksvriendelijk, vlot, comfortabel en veilig mogelijk beheer van de aanvrager.

Aanvulling op het privacybeleid van Onlyfy

Onlyfy is verantwoordelijk voor de hieronder beschreven gegevensverwerking: New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg. Als u vragen heeft over de wetgeving inzake gegevensbescherming voor Onlyfy International GmbH, neem dan contact op met customer.service@onlyfy.com. Automatisch verzamelde gebruiksgegevens:

Bij toegang tot het domein jobbase.io geeft uw internetbrowser om technische redenen automatisch bepaalde gebruiksgegevens door. Deze informatie wordt gescheiden van andere gegevens opgeslagen in zogenaamde logbestanden. De volgende informatie wordt verzameld door Onlyfy:

 • Datum en tijd en duur van de toegang,

 • Browser type/versie,

 • Gebruikt besturingssysteem,

 • URL van de eerder bezochte website,

 • Hoeveelheid overgedragen gegevens,

 • Een GeoIP lookup wordt gemaakt aan de hand van het IP-adres (Internet Protocol adres),

 • Naam van de opgehaalde bestanden,

 • http-statuscode (bijv. "request successful"),

 • en URL van de geraadpleegde website,

 • Toegangstype (GET, POST).

Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk voor de functies van het e-recruiting systeem en om de stabiliteit en de veiligheid ervan te garanderen. Zij worden door Onlyfy gedurende 12 maanden opgeslagen. Gegevens die verder moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betrokken incident definitief is opgehelderd. 

Cookies:

Onlyfy gebruikt cookies. Deze worden gebruikt om de online toepassing gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. De cookies zijn technisch noodzakelijk om deze website voor u beschikbaar te maken. Zonder het gebruik van cookies zou de werking van de website niet mogelijk zijn. Er is dus geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van de cookies. De volgende cookies worden gebruikt door Onlyfy:

Cookie: PHPSESSID

Provider: Onlyfy

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren tijdens het gebruik van Onlyfy. De cookie is verplicht voor een correcte werking. De cookie verliest zijn geldigheid wanneer de browser wordt gesloten.

Duur van de opslag: Totdat het browservenster wordt gesloten (sessiecookie).

Cookie: REMBERME

Provider: Onlyfy

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een verlopen sessie te herstellen. De cookie is verplicht voor een correcte werking. Duur van de opslag: De cookie verliest zijn geldigheid na 2 weken.

25.  Rechten van de gebruikers

25.1. Rechten van de betrokkenen

Gebruik de informatie onder Contact om uw rechten te doen gelden. Zorg ervoor dat we u duidelijk kunnen identificeren.

U heeft recht op informatie en - onder bepaalde voorwaarden - op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede - vanaf 25.05.2018 - op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden ("reclamebezwaar"). Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw herroeping en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende campagne.

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping blijft onaangetast.

25.2. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Vanaf 25.05.2018 heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. Daartoe kunt u contact opnemen met de voor uw woonplaats of uw deelstaat bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit of met de voor ons bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Landesbeauftragte fpr Datenschutz und Informationssicherheit

Kavalleriestr. 2-4 40213 Düsseldorf

Telefoon: +49 211 38424-0

Fax: +49 211-38424-10 E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

26.  Neem contact op 

Voor informatie en suggesties op het gebied van gegevensbescherming staan wij en onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Maximilian Hartung, graag tot uw beschikking op het e-mailadres privacy@floyt.com.

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming:

SECUWING GmbH & Co KG |

Gegevensbeschermingsagentschap Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

D-86152 Augsburg

E-mail: privacy@floyt.com, epost@datenschutz-agentur.de

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons als volgt bereiken:

FLOYT Mobility GmbH

Holzmarkt 2A

50676 Köln

Telefoon: + 49 221 567 999 11

E-mail: info@order.floyt.com

27. Bijlage: Technische opmerkingen

© 2023 FLOYT Mobility GmbH